3/11/2017
Tin buồn từ vùng An Trung.

ABN xin đưa tin:

Mệ: Lê Thị Huê

Pháp danh: Nguyên Phượng

Sinh năm Qúy Hợi – 1923, đã tạ thế vào lúc 02 giờ 08 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2017 (nhằm ngày 13 tháng 02 năm Đinh Dậu).

Hưởng thượng thọ: 95 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 14 tháng 02 năm Đinh Dậu (11/03/2017).  Lễ di quan vào lúc 05 giờ 00 sáng ngày 20 tháng 02 năm Đinh Dậu (17/03/2017).  Linh cữu được quàn tại gia đường An Trung, An Bằng và an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Đại diện nhóm Anbangnews có viếng thăm linh cữu của Mệ.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Phương sớm về cõi Phật.  Thành kính phân ưu cùng tất cả tang gia hiếu quyến.

Tin & Hì​nh: Nguyễn Nguyên Ngọc