1/19/2017
Tin buồn từ vùng Bắc Thượng, An Bằng
ABN xin đưa tin:

Mệ: Lê Thị Lọt

Pháp Danh: Nguyên Phụng

Sinh nămTân Mùi (1931), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già,sức yếu đã từ trần vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2017 ( Nhằm Ngày 21 tháng 12 năm Bính Thân).

Hưởng thọ 87 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 20/01/2017 (23/12/Bính Thân) đến 20 giờ, ngày 22/01/2017 (25/12/Bính Thân ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ, ngày 23/01/2017 (26/12/Bính Thân).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Nguyễn Mẫn cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Phụng sớm vãng sanh nơi miền Cưc Lạc và an nghỉ nơi phước phận.

Tin và hình: Lê Bát