Anbangnews vừa nhận được tin buồn từ tiểu bang Virgina, mệ Lê Thị Mến, pháp danh Như Mai vừa qua đời, hưởng thọ 69 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con thân bằng quyến thuộc cùng chư thân hữu xa gần: Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi là:

Hương Linh Phật Tử: Lê Thị Mến
Pháp danh: Như Mai

Sanh ngày 25 tháng 05 năm 1955 tại Huế – Việt Nam.  Mạng chung lúc 1:09 sáng, ngày 2 tháng 6 năm 2023 tại Virginia, Hoa Kỳ (nhằm Thứ Sáu ngày 15 tahsng 4 năm Quý Mão).

Hưởng Thọ: 69 tuổi

Tang Lễ được tổ chức tại Adams-Green Funeral Home & Crematory, 721 Elden St., Hemdon, VA 20170

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày 21 tháng 4 năm Quý Mão)

  • Lúc 10:30 sáng: Lễ Nhập Liệm – Thọ Tang
  • Lúc 11:30 sáng: Lễ Thăm Viếng
  • Lúc 2:00 chiều: Lễ Di Quan – Hỏa Táng

Tang Gia Đồng Kính Báo

  • Trưởng Nữ: Lê Thị Mỹ-Oanh, con rể: Nguyễn Hoàng Châu
  • Trưởng Nam: Lê Đình Long, con dâu: Hồ Kiều Nương
  • Thứ Nữ: Lê Mỹ Loan Kaylea, con rể: Grabowski Tim
  • Thứ Nữ: Lê Thị Mỹ Linh
  • Thứ Nam: Lê Đình Nelson, con dâu: Chau Stepheny

Cùng các cháu nội, cháu ngoại và toàn thể tang gia quyến thuộc và quý thân hữu nhất tâm nguyện cầu cho hương linh LÊ THỊ MẾN pháp danh NHƯ MAI vãng sang về Tịnh Độ

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang

Xin Miễn Phúng Điếu