ABN xin đưa tin.  Mệ Lê Thị Ngợi vừa qua đời tại An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin vợ, mẹ, bà của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: LÊ THỊ NGỢI

Sinh năm Kỷ Sửu 1949, Tạ thế lúc 08 giờ 10′ ngày 04 tháng 08 năm 2020(nhằm ngày 15 tháng 6 năm Canh Tý.)

HƯỞNG THỌ: 72 TUỔI.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 15 đến ngà 18 tháng 6 năm Canh Tý.  An táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Định Hải – An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang quyến đồng kính cáo.

  • Con Trai : Lê Văn Ty
  • Con gái : Lê Thị Hằng, Rể: Phạm An Hải

Đại diện anbangnews có đến phúng điếu và chia buồn với tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh tiêu diêu miền cực lạc.

Tin & Hình: phóng viên anbangnews VN.