Tin buồn từ tiểu bang Kansas, cáo phó của gia đình như sau:

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân quyến, bằng hữu xa gần, vợ mẹ, mệ nội, và mệ ngoại của chúng tôi là Cố Phật Tử huynh trưởng:

Nguyên Tiệm – Lê Thị Ngợi

Sinh năm: Ất Dậu tại An Bằng, Vinh An, Thừa Thiên, Huế, Việt Nam.

Mãn phần lúc 1:30 giờ chiều ngày 10 tháng 1 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas – USA.

Hưởng Thọ: 75 tuổi

Tang Lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni Chùa Pháp Hoa và Tịnh Nghiêm Quan Âm Tự.

Tại Nhà Quàn:
Lakeview Funeral Home
12100 E. 13th St., N. Wichita, KS 67206

Chương Trình Tang Lễ:

9:00 am – 6:00 pm Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 (Saturday, January 18, 2020)
*** Viếng thăm (visitation & viewing) 12:00 pm – 6:00 pm ***

 • 10:00 giờ sáng:  Bạch Phật Khai Kinh, Lễ Nhập Quan, Thành Phục & Cúng Linh (Prayer Service)
 • 4:00 giờ chiều:  Lễ Cầu Siêu (Prayer Service)

12:00 pm – 7:00 pm Chủ Nhật ngày 19 tháng 1 (Sunday, January 19, 2020)
*** Viếng thăm (visitation & viewing) 12:00 pm – 7:00 pm ***

 • 2:30 giờ chiều:  Lễ Cầu Siêu và Cúng Linh (Cùng GĐPT Trí Phổ) – (Prayer Service)
 • 4:00 giờ chiều:  Tâm Tình (Reflections)
 • 6:00 giờ chiều:  Lễ Cầu Siêu (Prayer Service)

9:00 am – 11:00 am Thứ Hai ngày 20 tháng 1 (Monday, January 20, 2020)

 • 9:00 giờ sáng:  Cúng Linh (Prayer Service)
 • 9:30 giờ sáng:  Thuyết Linh (Prayer Service)
 • 9:45 giờ sáng:  Hiếu Niệm và Cảm Tạ (Eulogy & Expressing Gratitude)
 • 10:00 – 11:00 giờ sáng:  Lễ Triệt Linh Sàn & Di Quan (Prayer & Burial Services)

Linh cữu được an táng tại nghĩa trang:  Lakeview Funeral Home, 12100 E. 13th St., N. Wichita, KS 67206

Tang Quyến Đồng Kính Khấp Báo

 

Tang Gia:

 • Chồng: Trương Toán
 • Trưởng nam: Trương Minh Khanh, vợ Phan Thị Hương, và các con Tịnh, Tiến, Diều Quỳnh.
 • Thứ nam: Trương Minh Cường, vợ Văn Thảo Huyền, và các con Yến-Nhi, Thảo-Như, Hoàn Thiện.
 • Thứ nam: Trương Minh Đa, vợ Lê Thị Chanh, và các con Thạnh, Win, Mỹ-Linh, Lộc, Kaiden.
 • Thứ nam: Trương Minh Phú, vợ Trần Thị Thu Hằng, và các con Khang, Ái-Vi.
 • Thứ nam: Trương Minh Long, vợ Nguyễn Thị Thảo, và các con Ái-Thy, Anh-Thy.
 • Trưởng nữ: Trương Thị Hằng, chồng Nguyễn Đỗ Nghiêm, và các con Lan-Nhi, Đăng-Hưng.
 • Thứ nữ: Trương Thị Huệ, chồng Phạm Thanh Quang
 • Thứ nữ: Trương Thị Hiền, chồng Nguyễn Cardin và con Brayden
 • Út nam: Trương Minh Điền, vợ Nguyễn Thị Hồng
 • Đích tôn: Trương Minh Tịnh

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang

Trong lúc tang gia bối rối, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ.

Thay Mặt Tang Gia Hiếu Quyến,

Trương Toán

*** XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU HOẶC VÒNG HOA ***
(PLEASE NO MONETARY DONATIONS OR FLOWERS)