3/14/2016
Tin buồn vùng Bắc Thượng, làng An Bằng: Một trong những Mệ lớn tuổi nhất của làng đã qua đời.

Obituary:

Le Thi Quanh, Buddhist name Nhuan Tam (101 years old), a resident of the North Region of An Bang, died at 7:40 AM on March 12, 2016.  Visitation begins on March 3 through March 17, 2016.  She will be buried in the An Bang Cemetery on March 17, 2017.  She is survived by many children, grandchildren, and great-grandchildren.

The ABN Team visited and paid final respect to her.  May she be in the land of Buddha.

____________________________________

ABN xin đưa tin:

Mệ Lê Thị Quánh, pháp danh Nhuận Tằm, sinh năm 1915, thường trú tại vùng Bắc Thượng đã từ trần vào lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 12 tháng 3 năm 2016 (nhằm ngày 4 tháng 2 năm Bính Thân) do tuổi già sức yếu.  Mệ hưởng đại thọ 101 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2016.  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang An Bằng.

Chương trình tang lễ như sau:

Ngày 5 tháng 2 Bính Thân (13/03/2016):
16:00     Lễ Cáo Tiền Hiền
17:00     Lễ Sám Hối
20:00     Lễ Trị Quan Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Phục Hồn Thành Phục
21:00     Lễ Cáo Tổ
21:30     Lễ Tạ Tiền Hiền

Ngày 6 tháng 2 Bính Thân (14/03/2016):
06:00     Cúng Trà
7:00       Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
11:00     Lễ Cúng Dường Phật, Lễ Tiến Linh (Cúng Cơm)
13:30     Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
17:00     Lễ Tiến Linh (Cúng Cơm)
19:00     Tịnh Độ Cầu Siêu

Ngày 7 tháng 2 Bính Thân (15/03/2016):
06:00     Cúng Trà
07:00     Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
11:00     Lễ Cúng Dường Phật, Lễ Tiến Linh (Cúng Cơm)
14:00     Khuôn Hội Phật Giáo An Bằng Phúng Điếu
17:00     Lễ Tiến Linh (Cúng Cơm)
19:00     Tịnh Độ Cầu Siêu

Ngày 8 tháng 2 Bính Thân (16/03/2016):
06:00     Cúng Trà
11:00     Lễ Cúng Dường Phật, Lễ Triêu Điện (Cúng Cơm)
15:00     Lễ Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn, Lễ Tịch Điện (Cúng Cơm), Đại Lễ Cầu Siêu (Lễ Điện), Thuyết Pháp Độ Linh
20:00     Lễ Cáo Đạo Lộ

Ngày 9 tháng 2 Bính Thân (17/03/2016):
06:00     Cúng Trà
12:00     Lễ Khiển Điện – Di Quan
14:00     Hạ Khoán, Lễ Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh

 

Đại diện Anbangnews có viếng thăm và phúng điếu hương linh Mệ.  Nguyện cầu hương linh Nhuận Tằm sớm vãng sanh về cõi Phật.  Thành kính phân ưu cùng ông trưởng nam Văn Tấn Y và toàn thể tang gia hiếu quyến.

ABN/Lê  Bá t