ABN xin đưa tin: Mệ Lê Thị Quế, pháp danh Nguyên Hương vừa qua đời tại thành phố Miramar, tiểu bang Florida.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Vợ, Mẹ, Cố của chúng tôi là:

Bà: Lê Thị Quế
Pháp danh: Nguyên Hương

Sinh ngày 07 tháng 3 năm 1952 tại làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, TT Huế, Việt Nam.  Mất vào lúc 8:25 tối ngày 03 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 7 năm Canh Tý tại tư gia thành phố Miramar, Florida.

Hưởng Thọ 69 tuổi.

Tang lễ tổ chức tại: Nakia Ingraham Funeral Home, 6701 Pembroke Road, Pembroke Pines, FL 33023.

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 • 1:30 PM: Bạch Phật Khai Kinh
 • 2:00 PM: Phục hồn thành phục
 • 3:00 PM: Quan khách thăm viếng
 • 4:30 PM: Đại Lễ cầu siêu
 • 5:30 PM: Tạ Phật hoàn kinh

Linh cữu sẽ được đưa về Việt Nam và an táng tại nghĩa trang quê nhà – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì thiếu sót, kính mong quý vị lượng tình tha thứ.

Tang gia đồng kính báo

 • Chồng: Văn công Đẩu
 • Con Trai: Văn công Bình
 • Con Trai:Văn công Khoa
 • Con Trai: Văn Công Quyền
 • Con Dâu: Phạm thị thanh Hương
 • Con Dâu: Phan thị Bé
 • Con Dâu: Phan thị Phượng
 • Con Gái- Văn Thị Xoa
 • Con Gái: Văn thị Hằng
 • Con Gái: Văn thị Liên
 • Con Rể: Hoàng Nhật Trường
 • Đích tôn: Văn công cao Sơn
 • Thứ tôn: Văn Công Tuấn Kiệt

Quan khách và bạn bè xin miễn phúng điếu.