Cáo Phó : Mệ Lê Thị Thiện (Diệm) qua đời

3/8/2015

Tin Buồn từ An Bằng

Mệ Lê Thị Thiện (Diệm) Pháp danh : Nguyên Chương

Sinh năm Giáp tý (1924) đã từ trần vào lúc7h00 ngày 6 tháng 3 năm 2015 (nhằm ngày 16 tháng 1 năm Ất Mùi)

Hưởng Thượng Thượng Thọ 92 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức phật giáo từ ngày 17 tháng 1 đến 21 tháng 1 năm Ất Mùi

Linh cửu được an táng tại nghĩa trang An Bằng

Thành kính chia buồn cùng gia đình tang quyến.  Nguyện cầu hương linh mệ về cõi Phật.