5/16/2017
Tin buồn từ An Mỹ, An Bằng

ABN xin đưa tin:

Bà : Lương Thị Kiệm
Pháp Danh : Nguyên Từ

Sinh Năm Nhâm Ngọ (1942), thường trú tại An Mỹ, An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 19 giờ 25 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (Nhằm Ngày 19 tháng 4 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 76 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 16/5/2017 (21/4/ Đinh Dậu) đến 20 giờ, ngày 21/5/2017 (26/4/ Đinh Dậu) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Mỹ, An Bằng, Vinh An vào lúc 6 giờ, ngày 22/5/2017 (27/4 Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Lê Quyền và thứ nam Lê Ngữ cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Từ sớm vãng sanh nơi miền Cưc Lạc và an nghỉ nơi phước phận.

Tin và hình: Lê Bát, Lê Vinh, Hoàng Tý