Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng:
Mệ Maria Ma-da-lê-na Lê Thị Lanh.
Sinh năm 1932( Nhâm Thân).
Thường trú tại thôn An Mỹ-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 29/5/2023(11/4/QM).
Hưởng thượng thọ 92 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn An Mỹ-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 31/5/2023(13/4/QM) đến 20 giờ, ngày 02/6/2023(15/4/QM).

Lễ di quan vào 4 giờ 30 phút, thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo Xứ An Bằng lúc 5 giờ 30 phút và hạ huyệt lúc 7 giờ cùng ngày 03/6/2023( 16/5/QM) tại nghĩa trang quê nhà An Bằng-Vinh An.


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông :

Hiếu trưởng nam:

 Đặng Ngoc Danh và vợ   Nguyễn Thị Thoa
Hiếu nam:Đặng Ngọc Đoàn – Nguyễn Thị Dĩ
Dâu : Trần Thị  Băng Truyền
Hiếu nữ: Đặng Thị Chanh ( Banh ) – Nguyễn Ngọc
Đặng Thị Hựu -Hoàng Hai
Đặng Thị Hoa -Trần Đình Tâm
Đính Tôn : Đặng Ngọc Phương.

Cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến nguyện cầu cho linh hồn bà Maria-Ma-da-lê-na sớm hưởng nhan thánh chúa.

Tin: Thanh An, Trần Sơn, Lại Nhật Thành.