Tin buồn từ tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ:  Mệ Matta Đặng Thị Vâng vừa qua đời ở tuổi 92.  Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Trong niềm tin cậy vào Chúa Ki tô phục sinh, tang gia chúng con xin báo tin cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc, các thông gia và bằng hữu xa gần, người thân của chúng con là bà quả phu:

Matta Đặng Thị Vâng

Sinh ngày 04 tháng 7 năm 1931, tại An Bằng, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.  Đã về với Chúa lúc 3:10 PM ngày 13 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 01 tháng 11 năm Quý Mão tại thành phố Parker, tiểu bang Colorado, USA.

Hưởng thọ 92 tuổi.

Tang gia đồng kính báo.

Bà còn hai người em:

 • Gia đình em gái: Đặng Thị Liệp, chồng và các con cháu, Florida, USA
 • Gia đình em trai: Đặng Thành Huân, vợ và các con cháu, Arkansas, USA
 • Anh trai an nghỉ tại Honolulu, Hawaii
 • Chị gái, em gái an nghỉ ở Việt Nam
 • Con cháu nội ngoại đều ở USA

Bà còn các con:

 • Trưởng nam: Văn Đình Châu, vợ Lê Thị Ngọc Bích va các con cháu, Littleton, Colorado
 • Trưởng nữ: Văn Thị Lan, chồng Nguyễn Hòa, và các con cháu, Parker, Colorado
 • Thứ nữ: Văn Thị Liên, chồng Patrick Evans, và các con cháu, Colorado Springs, Colorado

Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị hợp ý cầu nguyện cho linh hồn bà Matta người thân yêu của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang.

Giờ Cầu Thánh Lễ Táng
Bà Matta Đặng Thị Văng
Hưởng Thọ 92 tuổi

Thứ Ba, 19/12/2023: tại nhà quàn Horan & McConaty, 5303 E. County Line Rd, Centennial, CO 80122

 • 5:00 PM: Đọc kinh (Prayers) và phân ưu
 • 6:00 PM: Thánh Lễ (Service Mass)

Thứ Tư, 20/12/2023 tại nhà quàn Horan & McConaty

 • 1:00 – 4:00 PM: Thăm Viếng (Visitation and Viewing)

Thứ Năm, 21/12/2023 tại Giáo Xứ NVCTTDVN

 • 9:00 AM: Đọc Thánh Vịnh
 • 10:00 AM: Thánh Lễ An Táng (Funeral Service).  Sau thánh lễ, linh cữu được di chuyển tới nghĩa trang Mount Olivet (Burial Service) tại Queen of Vietnamese Martyrs, 4695 N. Harlan St., Wheat Ridge, CO 80033