Tin buồn: Mệ Matta Lê Thị Thiên vừa qua đời tại Colorado, hưởng thọ 78 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó


Matta LÊ THỊ THIÊN
Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1944 (Giáp Thân)
Mất ngày 6 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Nhâm Dần.
Hưởng thọ 78 tuổi
Xin góp lời cầu nguyện.

Linh cữu được quàn tại Archiocese of Denver Mortuary, địa chỉ 12801 West 44th Ave., Wheat Ridge, CO 80033, điện thoại: 303-425-9511. Chương Trình Tang Lễ:
Thứ Tư, 7 giờ chiều – thăm viếng, đọc kinh đến 9 giờ tối.
Thư Năm, 9 giờ sáng – đọc kinh, 10 giờ thánh lễ.

Tang gia đồng kính báo:

  • Chồng: Văn Công Hùng
  • Con gái: Văn thị Mai, chồng Đoàn Chiến
  • Con trai: Văn công Trai, vợ Phan Lach
  • Con gái: Văn thị Hương, chồng Trần Thạnh
  • Con trai: Văn công Tuân
  • Con trai: Văn công Rích
  • Cùng toàn thể con cháu nội ngoại

Cáo lỗi: Tang quyến chúng con không nhận kim ngân và tiền bạc. Tang quyến chúng con xin cám ơn quý quan khách bỏ chút ít thì giờ đến tham dự tang lễ cùng chúng con. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ.
Tang quyến chúng con có gì sơ sót xin quý vị hãy niệm tình tha thứ.