Tin buồn từ An Bằng: Mệ Matta Nguyễn Thị Hướng vừa qua đời, hưởng thọ 89 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Từ Giáp An Bắc – Giáo Xứ An Bằng

Cụ Bà: Matta Nguyễn Thị Hướng

Sinh năm 1933 (Quý Dậu), đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 23h40 ngày 15 – 02 – 2021 (nhằm ngày 04 – 01 – Tân Sửu).

Hưởng thượng thọ: 89 tuổi.

Trong tình yêu thương và hiệp thông, xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm hưởng nhan tháng Chúa.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Bà, Ngày 16 – 02 – 2021 (05 – 01 – Tân Sửu)

 • 19h00: Lễ Cáo Tiền Hiền
 • 20h00: Nghi Thức Nhập Liệm
 • 20h30: Lễ Thành Phục
 • 21h00: Lễ Cáo Tổ
 • 21h30: Lễ Tạ Tiền Hiền

Thứ Tư, Ngày 17 – 02 – 2021 (06 – 01 – Tân Sửu)

 • 05h00: Gia Đình Cầu Hồn
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 09h00: Tiếp Đón Hội Đồng Giáo Xứ Phúng Điếu
 • 13h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 18h00: Lễ Dâng Hoa Báo Hiếu

Thứ Năm, Ngày 18 – 02 – 2021 (07 – 01 – Tân Sửu)

 • 06h00: Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Tư Gia
 • 07h00: Tiếp Đón Quan Khách
 • 14h00: Nghi Thức Di Quan
 • 15h00: Thánh Lễ An Táng Tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng
 • 17h00: Nghi Thức Hạ Huyệt

Tang Gia Đồng Kính Báo

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của Mệ và gởi lời chia buồn đến tang gia hiếu quyến và cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu linh hồn Matta sớm về nước Chúa.

Tin & Hình: Văn Thanh An, Sơn Trần