9/29/2015
Là một mất mát lớn lao cho làng An Bằng. Tin buồn từ vùng An Mỹ, An Bằng.

Anbangnews xin đưa tin:

Mệ Nguyễn Thị Miêu (tức Cháu), pháp danh Nguyên Hậu, sinh năm Mậu Ngọ 1918, do tuổi gia sức yếu, đã qua đời vào lúc 23 giờ 35 phút ngày 25 tháng 9 năm 2015, nhằm ngày 13 tháng 8 năm Ất Mùi, hưởng thọ 98 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm Ất Mùi.  Linh cữu được an táng vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 8 năm Ất Mùi, tại nghĩa trang An Bằng.

Mệ được xem là người sống thọ nhất ở làng hiện nay.  Mất đi Mệ, là mất đi một gia tài qúy báu.

Đại diện anbangnews có viếng thăm linh cữu của Mệ.  Nguyện cầu hương linh Mệ sớm về cõi Phật.  Thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

 

ABN