ABN xin đưa tin: Mệ Nguyễn Thị Cháu, pháp danh Nhuận Hạnh vừa qua đời tại vùng Bắc Thượng, An Bằng, hưởng thọ 92 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Cố mẫu: Nguyễn Thị Cháu
Pháp danh: Nhuận Hạnh

Sinh năm: 1931 (Tân Mùi). Tạ thế lúc 20h25′ ngày 05 tháng 11 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 28 tháng 11 năm 2022).

Hưởng thượng thượng thọ: 92 tuổi

Tang lễ bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 2022 (06/11/Nhâm Dần) đến ngày 03 tháng 12 năm 2022 (10/11/Nhâm Dần). Lễ Di Quan vào lúc 5h00 ngày 03 tháng 12 năm 2022 (10/11/Nhâm Dần).

Linh cữu quàn tại tư gia: Thôn Bắc Thượng, làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, TT. Huế.

An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tổ chức tang lễ, không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo:

  • Con trai trưởng: Đặng Ngọc Dương, vợ: Phan Thị Thu Hà
  • Con trai Đặng  Ngọc Dũng, vợ Văn Thị Hoa
  • Con trai Đặng Ngọc Đính, vợ Lê Thị Thám
  • Hiếu Nữ: Đặng Thị Thương, Nghĩa tế: Văn Đình Kha
  • Đích Tôn: Đặng Ngọc Cường
  • Cùng tất cả cháu chắt nội ngoại

Đại diện ABN ở Việt Nam có viếng thăm linh cữu của mệ và gởi lời chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu hương linh Nhuận Hạnh sớm về cõi Phật.

Tin & Hình: Văn Thanh An, Tôn Tôn