Tin buồn từ Trung Định Hải-An Bằng:
Mệ Nguyễn Thị Cháu.
Pháp danh Nguyên Liên.
Sinh năm 1933( Quý Dậu).
Thường trú tại thôn Trung Định Hải-An Bằng-Vinh An.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 03/4/2023( 13/2N /QM).
Hưởng thượng thọ 91 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ, ngày 04/04/2023( 14/02 N / QM ) đến 20 giờ, ngày 07/04/2023( 17/02 N/ QM ).
Lễ di quan vào lúc 5 giờ 30 và an táng lúc 8 giờ cùng ngày 08/4/2023( 18/02 N/ QM) tại nghĩa trang quê nhà An Bằng.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam:
Trương Văn Danh- Lê Thị Khương.
Hiếu nam: Trương Văn Đoàn- Lê Thị Vân.
Trương Văn Đãi- Văn Thị Hương.
Trương Văn Thái- Nguyễn Thị Ánh.
Hiếu nữ:
Trương Thị Mai
Trương Thị Xưng-Văn Niên.
Trương Thị Bân- Trần Chất.
Trương Thị Hạnh- Đào Hữu Phú.
Đích tôn: Trương Văn Thanh-Bùi Thị Mơ.
Cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Liên sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.


Tin: Thanh An, Tôn Tôn.