Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng

Bà A-Nê Nguyễn Thị Chình
Sinh năm 1926( Bính Dần ),Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc: 05h50 phút ngày 24/01/2019
(nhằm ngày 19/12/Mậu Tuất)
Hưởng Thượng Thọ 93 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ , ngày 26/01/2019 (21/12/ Mậu Tuất) đến 20 giờ , ngày 28/01/2019 (23/12/ Mậu Tuất ).Nghi thức di quan và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ giáp An Mỹ-An Bằng lúc 07 giờ 30 và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Mỹ,An Bằng, Vinh An vào lúc 9 giờ ,ngày 29/01/2019 (24/12/ Mậu Tuất ) .Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Văn Tấn Xàng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Bà A-nê sớm hưởng nhang thánh chúa và được ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.
Tin : Lê Bát