Mệ Nguyễn Thị Con

9/4/2014

Tin vùng Trung Hải

Mệ Nguyễn Thị Con, sinh năm 1932, đã từ trần vào lúc 12 giờ 40, ngày 12 tháng 3 năm 2014, hưởng thọ 82 tuổi.  Tang lễ sẽ cử hành vào ngày 12 đến ngày 14.  Mệ sẽ được an táng tại nghĩa trang An Bằng.