Cố Phật Tử Nguyễn Thị Đầu Tạ Thế

10/18/2014

Tin Buồn từ Vùng Định Hải

An Bằng News Xin đưa tin:

Cố phật tử Nguyễn Thị Đầu, Pháp Danh  Nguyên Lạc, Sinh Năm Kỷ Tỵ (1929)

Quê quán : An Bằng , Vinh An , Phú Vang, TT – Huế

Tạ thế vào lúc 21 giờ 30′ ngày 16 tháng 10 năm 2014 ( Nhằm ngày 23 tháng 9 năm Giáp Ngọ)

Hưởng Thượng Thọ 86 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 năm Giáp Ngọ

Linh Cửu được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 7 giờ 00′ ngày 27 tháng 9 năm Giáp Ngọ

Xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến ,  Nguyện cầu hương linh vãng sanh về nước Cực Lạc.