Tin buồn từ An Định-  An Bằng

Mệ Nguyễn Thị Hanh
Pháp danh: Tâm Thông

Sinh năm 1930 (Canh Ngọ )thường trú tại An Định  –  An Bằng.  Do tuổi cao, sức yếu đã từ trần vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 12/12/2019 (17/11/Kỷ Hợi)

Hưởng thượng  thọ 90 tuổi.

 

Linh cửu được quàn tại gia đường tư gia An  Định – An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 13giờ 00 phút, ngày 14/12/2019 (19/11/Kỷ Hợi) đến 10 giờ, ngày 17/12/2019 (22/11/Kỷ Hợi) và an táng tại nghĩa trang quê nhà An Định – An Bằng lúc 11giờ 30,ngày 17/12/2019 (22/11/Kỷ Hợi).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình  Chú Trương Văn Kính, đích tôn   Trương Văn Hùng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Tâm Thông sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin: Thanh An, Trần Sơn