4/26/2015
 Tin buồn từ An Bằng

ABN xin đưa tin:

Mệ Nguyễn Thị Kính, pháp danh Nhuận Tâm, là thân mẫu của bác Trương Công Phòng, đã từ trần tại An Bằng vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 4 tháng 3 năm Ất Mùi, hưởng thọ 80 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 5 tháng 3 đến 9 tháng 3 Ất Mùi.  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang An Bằng vào lúc 8 giờ sáng ngày 9 tháng 3 năm Ất Mùi.

Đại diện anbangnews đã có viếng thăm mệ.

Nguyện cầu hương linh mệ về với cõi Phật và xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

ABN