Mệ Nguyễn Thị Liên, pháp danh Nguyên Hồng vừa qua đời tại tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa: Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố cua chúng tôi là:

Hương Linh: Nguyễn Thị Liên
Pháp Danh: Nguyên Hồng

Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1934 Giáp Tuất tại Làng An Bàng, Tỉnh Thừa Thiên, Huế – Việt Nam.  Mệnh chung lúc 9:19 tối ngày 22 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 13 tháng 6 năm Tân Sửu tại thành phố Jackson, tiểu bang Mississippi.

Hưởng thượng thọ 88 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại Chùa Pháp Vũ
716 N. Dean Rd., Orlando, FL 32825, ĐT: (407) 277-7262

Cao-pho-Nguyen-Thi-Lien-PD-Nguyen-Hong-5 (2)

Chương Trình Tang Lễ

Chủ Nhật Ngày 1 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu),

3:00 PM

 • Gia đình & quan khách tề tựu
 • Cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm
 • Niệm Hương Bạch Phật
 • Đảnh Lễ Tam Bảo
 • Sái Tịnh & Nhập Liệm
 • Thuyết & Quy Linh
 • Tiến Linh & Thành Phục
 • Lời Cảm Tạ của Tang Quyến

5:00 PM

 • Thăm viếng

Sau nghi thức nhập liệm và phát tang tại Hoa Kỳ, linh cữu sẽ được đưa về An Bằng, Việt Nam để an táng.  Sẽ có chương trình riêng.

Tang Gia Đồng Phấp Báo

 • Trưởng nam: Lê Văn Kính, vợ Văn Thị Hạnh, các con, và các cháu
 • Trưởng nữ: Lê Thị Phòng, chồng Văn Đình Du, các con, và các cháu
 • Thứ nữ: Lê Thị Thương, chồng Phan Toàn, các con, và các cháu
 • Thứ nữ: Lê Thị Hiên, các con, và các cháu
 • Thứ nữ: Lê Thị Yến, chồng Nguyễn Lộc, các con, và các cháu
 • Thứ nữ: Lê Thị Yên, chồng Nguyễn Kính, và các con
 • Thứ nữ: Lê Thị Sen, chồng Văn Công Ninh, các con
 • Thứ nam: Đại Đức Thích Sáng Tỏ
 • Thứ nữ: Lê Thị Thanh Nhung, chồng Nguyễn Minh Hiếu, và các con
 • Đích tôn: Lê Văn Tâm, vợ Trần Thị Thụy, và con

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.