Tin buồn từ An Mỹ -An Bằng:

Mệ Nguyễn Thị Liền 
Pháp danh Nguyên Lợi

Sinh năm 1933 (Quý Dậu). Thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T-T-Huế. Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 15/10/2021( 10/9/Tân Sửu).

Hưởng thọ 89 tuổi

Linh cửu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng.  Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, ngày 16/10/2021 (11/9/Tân Sửu). Lễ di quan và an táng tại nghĩa trang quê nhà lúc 5 giờ, ngày 19/10/2021 (14/9/Tân Sửu).

Tang lễ tổ chức tại Hoa Kỳ: 

Lúc 2 giờ chiều, ngày 17/10/2021( 12/9/Tân Sửu) tại nhà anh Trương Ánh-Gái: 4021 SW 139th  Ave, Davie FL 33330.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Trương Bửu cùng trưởng nam Trương Ngưu-Yêm, đích tôn Trương Văn Phúc.

Hiếu Nam Trương Văn Tân-Nguyễn Thị Dâm; Trương Văn Thoang-Dương Thị Sương; Trương Văn Hùng-Nguyễn Thị Điệp; Trương Văn Ánh-Đặng Thị Gái; Trương Văn Thạnh-Văn Thị Hiền.

Hiếu nữ Trương Thị Phương-La Văn Thành; Trương Thị Thoảng-Nguyễn Cư; Trương Thị Chót-Lê Hậu; Trương Thị Hoà-Văn Công Ba cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang giá hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Lợi sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.


  1. Tin:Thanh An, Sơn Trần