Anbangnews xin đưa tin:

Cố Phật Tử : Nguyễn Thị Ngại

Pháp Danh : Nguyên Dung

Sinh Năm : Canh Ngọ(1929) Quê quán: An Bằng ,Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Vì tuổi già sức yếu , đã từ trần lúc 17 giờ 40 phút ngày 05 tháng 09 năm 2014 ( Nhằm ngày 12 tháng 08 năm Giáp Ngọ). Hưởng Thượng Thọ 85 tuổi.

 

Tang Lễ tổ chức theo nghi thức Phật Giáo, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 08 năm Giáp Ngọ

An Táng vào lúc 08 giờ00′ ngày 17 tháng 08 năm Giáp Ngọ , tại nghĩa trang quê nhà.

Đại diện anbangnews đã có đến viếng thăm Mệ.

Xin thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Mệ vãng sanh về nước Cực Lạc.