Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng.

ABN xin đưa tin:  Mệ Nguyễn Thị Rô, pháp danh Đức Hảo vừa qua đời tại An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.  Mẹ – Bà – Cố của của chúng tôi là:

Nguyễn Thị Rô
Pháp Danh: Đức Hảo

Sinh năm 1926 (Bính Dần).  Đã từ trần vào lúc 06h50 ngày 01-09-2020 (nhằm ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý).

Hưởng thượng thượng thọ: 95 tuổi.

Tang lễ được tổ chức  theo nghi thức Phật Giáo.  Linh cữu được quàn tại tư gia từ ngày 01 đến 03 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 14 đến 16 tháng 7 năm Canh Tý).  An táng vào lúc 16h00 ngày 16 tháng 7 năm Canh Tý  tại nghĩa trang Quê Nha: An Mỹ An Bằng – Vinh An – Phú Vang – T.T. Huế.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì thiếu sót kính mong quý vị lượng tình bỏ qua.

 • Tang gia đồng kính báo:
 • Con trai: Lê Phạm Lãm
 • Con trai: Lê Phạm Lẫm
 • Con dâu: Nguyễn Thị Y
 • Con dâu: Nguyễn Thị Gái
 • Con dâu: Lê Thị Tửu
 • Con gái: Lê Thị Đê
 • Con gái: Lê Thị Gái
 • Con gái: Lê Thị Hoa
 • Con gái: Lê Thị Xuê
 • Con rể: Nguyễn Phước
 • Đích tôn: Lê Pham Thành và vợ Lê Thị Tuyết

Cáo phó này thay thế thiệp tang.


Tin: Anbangnews VN

Hình: Sơn Trần, Văn Thanh An