ABN xin đưa tin: Mệ Nguyễn Thị Sơn, PD Quảng Can đã qua đời tại Vũng Rô.  Linh cữu của mệ được đưa về quê An Bằng an táng.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vo cùng thương tiếc báo tin:

Cố Cụ Bà: Nguyễn Thị Sơn
Pháp danh; Quảng Can

Đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng 10 năm Canh Tý.

Hưởng Thọ 76 Tuổi

Chương Trình Lễ Tang

Nhập quan vào lúc 15 giờ 00 ngày 4 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý.

Thành Phục vào lúc 16 giờ 00 ngày 4 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý.

Linh cữu được di quan đến Nghĩa Trang An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Hạ huyệt được diễn ra vào hôm nay, lúc 16 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 22 tháng 10 năm Canh Tý.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sai sót, xin niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng kính bái.

  • Chồng: Nguyễn Biên
  • Trưởng nam: Nguyễn Hùng, vợ Lê Thị Gấm và các con
  • Hiếu nam: Nguyễn Gấm, vợ Lê Thị Khiếu, và các con
  • Hiếu nam: Nguyễn Sỹ, vợ Nguyễn Thị Hương, và các con
  • Hiếu nam: Nguyễn Mỹ, vợ Lê Thị Huệ, và các con
  • Hiếu nam: Nguyễn Thanh, vợ Lê Thị Hồng, và các con
  • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Gái, chồng Hoàng Hảo, và các con
  • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Thúy, chồng Phạm Quyền, và các con
  • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Bé (Thảo), chồng Hồ Lương, và các con
  • Đích Tôn: Nguyễn Quốc

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam đã đến viếng thăm linh cữu của mệ và có lời chia buồn cùng cô bác nội ngoại.  Nguyện cầu hương linh Quảng Can sớm về cõi Cực Lạc.

Tin & Hình: Sơn Trần, Văn Thanh An