Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng:
Mệ Nguyễn Thị Thâm
Pháp danh :Đức Quý
Sinh năm 1936 ( Bính Tý ) .
Thường trú tại thôn An Mỹ -An Bằng-Vinh An.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 4 giờ 00 phút, ngày 02/10/2022( 07/9/ND).
Hưởng thượng thọ 87 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn An Mỹ -An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ , ngày 03/10/2022 ( 08/9/ND ) đến 20 giờ, ngày 05/10/2022 ( 10/9/ND ) .
Lễ di quan vào lúc 5 giờ 30 và an táng tại nghĩa trang quê nhà lúc 7 giờ 30 cùng ngày 06/10/2022( 11/9/ND ).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Long và vợ Lê Thị Thuý.

cùng các hiếu nam, hiếu nữ, dâu, rể, cháu chắc nội ngoại:

Hiếu nam:   Nguyễn Văn Quảng – Vợ Ngô Thị Lai

                       Nguyễn Văn Tý – Huỳnh Thị Lợi
Hiếu Nữ: 
Nguyễn Thị Nữ
Nguyễn Thị Hạnh – Phạm Văn Tứ
Đích Tôn : Nguyễn Văn Phúc, cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Đức Quý sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin và hình: Thanh An và Mạnh Phạm