Tin buồn từ An Bằng: Mệ Nguyễn Thị Thiên, pháp danh Nhuận Quang vừa qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, mẹ, bà, cố của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Nguyễn Thị Thiên

Pháp danh: Nhuận Quang

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1931, Tân Mùi. Quê quán Trung Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế. Vì tuổi cao sức yếu, đã tạ thế vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2021, nhằm ngày 27 tháng 06 năm Tân Sửu.
Hưởng thượng thọ: 91 tuổi.

Tang lễ tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 06 tháng 08 đến ngày 08 tháng 08 năm 2021.

Lễ di quan vào lúc 15h30 ngày 08 tháng 08 năm 2021 nhằm ngày 01 tháng 07 năm Tân Sửu.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót, kính xin quý vị niệm tình hoan hỷ.

Thay mặt Tang gia hiếu quyến:
Hồ Văn Thạch (Khá)

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có đến viếng thăm và tiễn đưa linh cữu mệ và chia buồn cùng gia quyến cũng như cô bác nội ngoại. Nguyện cầu hương linh Nhuận Quang sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

 

Tin & hình: Sơn Trần, Văn Thanh An.