Tin buồn từ tiểu bang Florida:  Mệ Nguyễn Thị Thô, pháp danh Chúc Tế, sinh năm Mậu Dần 1938 tại làng An Bằng, đã qua đời tại thành phố Sanford, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.  Hưởng thọ 84 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Vợ, Mẹ, Bà, Cô của chúng tôi là:


Cố Phật Tử: Nguyễn Thị Thô
Pháp danh: Chúc Tế

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1938 (Mậu Dần).  Tạ thế ngày: 18 tháng 11 năm 2021 (nhằm ngày 14 tháng 10 năm Tân Sửu) tại Sanford, Florida, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ: 84 tuổi

Linh cữu được quàn tại:

Tu Viện Thanh An
28933 Sleepy Bear Ln., Sorrento, FL 32776

Chương Trình Tang Lễ tại Tu Viện Thanh An

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 11 năm 2021

 • 11:20 AM – 1:00 PM: Lễ Nhập Liệm, Thành Phục, và Cầu Siêu.
 • 1:00 PM – 2:50 PM: Thăm Viếng
 • 3:00 PM: Tiễn Hương Linh về lại Nhà Quàn Dignity.

Thứ Hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 • 7:30 PM: Tụng Kinh Cầu Nguyện tại Tu Viện Thanh An

Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 • 8:40 AM – 9:15 AM: Thăm Viếng
 • 9:20 AM: Khiển Điện, Di Quan, và An Táng

An Táng tại Nghĩa Trang
Balwin Fairchild Oaklawn Chapel
5000 County Road 46A, Sanford, FL 32771

An Linh tại Tư Gia: 4642 Redmond Pl., Sanford, FL 32771

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Chồng: Lê Bá
 • Con trai: Lê Hùng Khánh
 • Con trai: Lê Văn Sĩ
 • Con trai: Lê Văn Quy
 • Con dâu: Ngô Thị Trinh
 • Con dâu: Nguyễn Thị Thoa
 • Con dâu: Nguyễn Thị Bạch
 • Con gái: Lê Thị Danh
 • Con gái: Lê Thị Nga
 • Con gái: Lê Thị Hạnh
 • Con rể: Văn Đình Hảo
 • Con rể: Nguyễn Khắc Lộc
 • Con rể: Huỳnh Đặng Gấm
 • Đích tôn: Lê Khánh Hùng
 • Cùng toàn thể con cháu nội ngoại

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng bái tạ.

Cáo Phó Này Thay Thế Cho Tiệp Tang.
(Xin Miễn Phúng Điếu Bằng Tịnh Tài Hoẵ Vòng Hoa).