Tin buồn từ An Bằng:  Mệ Nguyễn Thị Thọa, pháp danh Nhật Niệm, sinh năm Ất Dầu 1945, đã qua đời vào lúc 00 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại vùng Trung Định Hải, An Bằng, Việt Nam.  Hưởng thọ 78 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, vợ, mẹ, bà, cố nội, ngoại của chúng tôi:

Cố Phật Tử: Nguyễn Thị Thọa
Pháp danh: Nhật Niệm

Sinh năm: 1945 (Ất Dậu). Tạ thề vào lúc 00 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 29 tháng 3 năm Nhâm Dần).

Hưởng thọ: 78 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 29 tháng 04 đến ngày 01 tháng 05 năm 2022 (nhằm ngày 29/03 đến 01/04 năm Nhâm Dần).  Lễ viếng bắt đầu 07h00 ngày 30 tháng 4 năm 2022 (30/03/Nhâm Dần).  Lễ Di Quan 14h30 ngày 01 tháng 5 năm 2022 (01/4/Nhâm Dần).

Linh cữu được quàn tại Tư Gia, Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế và an táng tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Con trai: Văn Đình Liêm, vợ Đặng Thị Hải
 • Con trai: Văn Đình Khiêm, vợ Nguyễn Thị Trúc
 • Con trai: Vằn Đình Sáu, vợ Văn Thị Vân
 • Con trai: Văn Đình Sơn, vợ Trần Thị Nhung
 • Con trai: Văn Đình Sự, vợ Lê Thị Nga
 • Con trai: Văn Đình Liển, vợ Hồ Thị Huệ
 • Con gái: Văn Thị Thương
 • Con gái: Văn Thị Nhớ, chồng Lê Loan
 • Đích tôn: Văn Đình Bình
 • Chồng: Văn Đình Năm
 • Cùng tất cả con cháu, chắt nội, ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có đến viếng thăm linh cữu của Mệ và gởi lời chia buồn đến tất cả tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Nhật Niệm sớm vãng sinh về Cực Lạc.

Tin & hình: Văn Thanh An, Sơn Trần