Tin buồn từ Trung Định Hải- An Bằng:
Mệ Nguyễn Thị Thừa.
Pháp danh Nguyên Chí.
Sinh năm 1934 ( Giáp Tuất ) .
Thường trú tại thôn Trung Định Hải-An Bằng-Vinh An.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 11 giờ 26 phút, ngày 29/9/2022( 04/9/ND).
Hưởng thượng thọ 89 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ , ngày 01/10/2022 ( 06/9/ND ) đến 14 giờ, ngày  03/10/2022 (  08/9/ND ) .
Lễ di quan vào lúc 15 giờ và an táng tại nghĩa trang quê nhà lúc 16 giờ cùng ngày  03/10/2022(  08/9/ND ).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Lê Văn Khương ( Thái ) và vợ   Nguyễn Thị Lan cùng các hiếu nam, hiếu nữ, dâu, rể, cháu chắc nội ngoại: 

Hiếu nữ: Lê Thị Tin
Đích tôn:  Lê Văn Cường   cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Chí sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin và hình: Thanh An và Tôn Tôn