Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.
Mệ Nguyễn Thị Vang.
Pháp danh Quảng Thanh.
Sinh năm 1944( Giáp Thân ).
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 18/5/2023( 29/3/QM).
Hưởng thọ 80 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 20/5/2023(02/4/QM) đến 20 giờ, ngày 21/5/2023(03/4/QM).
Lễ di quan vào lúc 8 giờ và an táng lúc 10 cùng ngày 22/5/2023(04/4/QM) tại nghĩa trang quê nhà An Bằng.


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam:
Văn Công Phúc – Nguyễn Thị Thanh Thùy
Hiếu nam: Văn Công Thành- Lê Thị Thảo
Hiếu nữ : Văn Thị Tuyết- Nguyễn Khuyến
Đích tôn : Văn Công Minh cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Quảng Thanh sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin : Thanh An và Tôn Tôn.