Tin buồn từ Florida, Hoa Kỳ:  Mệ Phạm Thị Phúc vừa qua đời tại tiểu bang Florida, hưởng thọ 68 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.

Bà: PHẠM THỊ PHÚC

Sinh ngày 10 tháng 10 năm Giáp Ngọ (1954). Tạ thế vào lúc 10:17 am ngày 22 tháng 6 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 5 năm Nhâm Dần).

Hưởng thọ: 68 tuổi

Chương trình Tang Lễ được tổ chức tại nhà quàn:
Forest Lawn South Funeral Home
2400 Davie Rd., Davie, FL 33317

Linh cữu được an táng tại:
Hillcrest Memorial Park
6411 Parker Ave., West Palm Beach, FL 33405

Chương Trình Tang Lễ:

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (28-5-Nhâm Dần)

  • 11:30 am: Lệ Trị Quan – Nhập Liệm, Lễ Thỉnh Linh Phục Hồn – Thọ Tang
  • 01:00 pm: Đại Lễ Cầu Siêu
  • 02 đến 08 pm: Thăm Viếng

Thứ Hai ngày 27 tháng 6 năm 2022 (29-05-Nhâm Dần)

  • 09:30 am: Lễ Khiển Điện – Lễ Di Quan
  • 12:00 pm: An Táng
  • 01:00 PM: Thỉnh Linh An Vị Tại Tư Gia

Tang Gia Đồng Kính Báo:

Chồng:  Võ Hữu Bình

Con gái: Trinh Thi Huyen Vo, Con rể: Vy Van
Con gái: Trang Thu-Thi Vo
Con gái: My Thi My,  Con rể: Hien Quach
Con gái: Alyssa Quy Thi Vo-Maestre
Con gái: Kieu Thi-Thuy Vo, Con rể: Tu Ninh
Con Trai : Hoa Huu Vo
Con Trai : Hien Huu Vo, Ly Na Powers
Con gái: Linh Thi Thuy Vo, Con rể: Fernando Larin
Con Trai: Nam Hoai Vo,  Con dâu: Lilly Cao

Grandkids/Các Cháu:
Calvin Le
Bobby Le
Bao Van
Michele Le
Ai Vy Vo
Thien Quach
Khang Quach
Madison Nhi Nguyen
Michael Thanh Maestre
Tyson Vo
Ivan Larin
Kayla Larin
Charlotte Larin