2/28/2017
Tin buồn từ vùng Trung Định Hải, An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Mệ: Phạm Thị Thẩm
Pháp Danh: Quảng Thanh

Sinh năm Tân Mùi (1931), thường trú tại An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 02 năm 2017 (Nhằm Ngày 28 tháng 01 năm Đinh Dậu ).

Hưởng thọ 87 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, ngày 27/02/2017 (02/02/Đinh Dậu) đến 20 giờ, ngày 01/3/2017 (04/02 Đinh Dậu ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Trung,An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ, ngày 02/3/2017 (05/02/ Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnwews đã đến dâng hoa thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Trương Công Y cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Quảng Thanh sớm vãng sanh nơi miền Cưc Lạc và an nghỉ nơi phước phận.

Tin và hình: Lê Bát