Tin vùng Định Hải – An Bằng

Anbangnews xin đưa tin: Mệ Phan Nguyễn Thị Dinh, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1931, vừa tạ thế lúc 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2014 tại An Bằng, vùng Định Hải, hưởng thượng thọ 84 tuổi.  Mệ sẽ được an táng tại nghĩa trang An Bằng, vùng Định Hải.  Anbangnews xin phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

Báo An Bằng

(Xin gởi tin tức, bài viết, hay góp ý xây dựng về: anbangeditor@gmail.com)