2/6/2015
Tin từ An Bằng

Mệ Phan Thị Báu, pháp danh Nguyên Châu, sinh năm Mậu Thìn (1928)

Tạ Thế Lúc 19h20 ngày 3 tháng 2 năm 2015 ( nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Giáp Ngọ )

Hưởng Thượng Thượng Thọ 87 tuổi

Tang Lễ được tổ chức theo nghi thức phập giáo từ ngày 16 đến ngày 20 năm Giáp Ngọ

An táng vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 12 năm Giáp Ngọ tại Nghĩa Trang quê nhà

Đại diện anbangnews có viếng thăm và tiễn đưa hương linh mệ.

Tất cả anh chị em trong anbangnews thành kính chia buồn cùng gia đình tang quyến.  Nguyện cầu hương linh mệ về cõi Phật.