8/9/2016
Tin buồn từ An Bằng:

Mệ Phan Thị Chắc

pháp danh Nguyên Hậu

Sinh năm 1930 (Canh Ngọ), thường trú tại An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu, đã tạ thế vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 05/8/2016 (03/7/Bính Thân).

Hưởng thượng thọ 87 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ ngày 07/8/2016 (05/7/Bính Thân) đến 19 giờ ngày 09/8/2016 (07/7/Bính Thân) .  Linh cữu được quàn tại gia đường An Trung, An Bằng, Vinh An và an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 7 giờ ngày 10/8/2016 (8/7/Bính Thân).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng và chia buồn cùng toàn thể tang gia hiếu quyến, đồng thời nguyện cầu cho hương linh Nguyên Hậu sớm về cảnh giới an lạc ở Tây Phương. Thành kính phân ưu cùng ông cô phu Văn Công Lụa, hiếu nam Văn Công Cường, Văn Công Dễ và toàn thể tang gia hiếu quyến.

ABN Anbang/Le Bat