Tin buồn từ An Bằng:  Mệ Phan Thị Diệu, pháp danh Nguyên An, vừa qua đời tại An Bằng, hưởng thượng thọ 91 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Mẹ, Bà, Cố của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Phan Thị Diệu
Pháp danh: Nguyên An

Sinh ngày 07/02/1933.  Đã từ trần vào lúc 16 giờ 30 ngày 04/07/2023 (nhằm ngày 17 tháng 5 năm Quý Mão).

Hưởng thượng thượng thọ 91 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 04 đến 07/7/2023 (nhằm ngày 17 đến 20/5/Quý Mão).

Linh cữu quàn tại tư gia, Làng An Bằng – Vinh An – Phú Van – TT. Huế.  An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Thay mặt tang quyến:

  • Đích tôn: Văn Minh Cường
  • Con dâu: Nguyễn Thị Nhơn
  • Con gái: Văn Thị Điệu
  • Con rể: Phạm Ngọc
  • Con gái: Văn Thị Gái
  • Con gái Văn Thị Hiền
  • Con rể: Lê Văn Chớ
  • Cùng toàn thể cháu chắt nội ngoại

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của mệ và gởi lời chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Nguyên An được vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc.

Tin & hình: Văn Thanh An, Lại Thành.