Tin buồn từ Bắc Thượng -An Bằng.
Mệ Trần Thị Tốc.
Pháp danh Nguyên Phước.
Sinh năm 1940( Tân Tỵ ).
Thường trú tại phường Mỹ Hà, thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 27/01/2023(06/01/QM ).
Hưởng thọ 83 tuổi.Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia , phường Mỹ Hà, thôn Bắc Thượng—An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 28/01/2023(07/01/QM) đến 20 giờ, ngày 31/01/2023(10/01/QM).
Lễ di quan vào lúc 6 giờ và an táng lúc 7 giờ 30 tại nghĩa trang quê nhà An Bằng-Vinh An cùng ngày 01/02/2023(11/01/QM).

 Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh:
Hiếu trưởng nam: Hoàng Văn Huy-Lê Thị Truyền.
Hiếu nữ: Hoàng Thị Huệ-Trần Văn Sáu
Hoàng Thị Phượng-Trần Văn Hà.
Hoàng Thị Thuỷ-Đào Kiêm.
Hoàng Thị Hạnh-Văn Công Cường.
Hoàng Thị Tuyết- Văn Đình Lịch.
Hoàng Thị Hiền-Văn Công Thanh.
Đích tôn Hoàng Văn Tín cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Phước sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin : Linh Nhật Văn, Thanh An.