Mệ Trương Thị Hà, pháp danh Tâm Không vừa qua đời ở tuổi 87 tại Hoa Kỳ. Mệ có nguồn gốc từ An Bằng và sinh sống tại làng Hà Úc. Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.

Bà Trương Thị Hà
Pháp Danh: Tâm Không

10/02/1934 – 14/04/2021

Hưởng thọ: 87 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ sẽ cử hành tại
910 W. Michigan St.
Orlando, FL 32817
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
Lễ Phát Tang, Cầu Siêu, Lễ Di Quan và Hoả Táng.

https://www.acommunityfuneralhome.com/obituaries/Ha-Truong-2/#!/Obituary

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.
Xin miễn phúng điếu và hoa.
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những thiếu sot, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

Thay mặt tang gia đồng kính báo.

  • Hiếu trưởng nam: Phạm Viết Khanh
  • Hiếu trưởng nữ: Phạm Thu Trang
  • Hiếu nam: Phạm Lực
  • Hiếu nam: Phạm Tân
  • Hiếu nữ: Phạm Thu Tracy
  • Hiếu nữ: Phạm Nga Cindy
  • Hiếu nam: Phạm Hùng
  • Cùng tất cả râu rể, con cháu, chắt nội ngoại