4/15/2015
 Tin An Bằng: Mệ Trương Thị Mót vừa qua đời tại An Bằng, VN.

Anbangnews xin đưa tin:

Mệ Trượng Thị Mót, pháp danh Quảng Phước, đã qua đời vào ngày 11 tháng 4 năm 2015, tức ngày 23 tháng 2 năm Ất Mùi, tại An Bằng, Vinh An, Huế. VN, hưởng thọ 85 tuổi.  Tang lễ cử hành thào nghi thức Phật Giáo, lễ viếng bắt đầu ngày 13 tháng 4 (nhằm 25 tháng 2 Ất Mùi).  Lễ Di Quan vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4.  Mệ sẽ được an táng tại nghĩa trang An Bằng.

Các con cháu nội ngoại đã có mặt đông đủ để tiễn đưa mệ về cõi bên kia.  Được biết, vào ngày 10 tháng 5, 2015, lễ vọng phát tang cho các con cháu nội ngoại ở hải ngoại sẽ diễn ra tại thành phố Miami, tiểu bang Florida, do trưởng hiếu nam Văn Công Phúc và hiếu nam Văn Công Chương tổ chức.

Xin thành kính tiễn Hương Linh Mệ về cõi Phật và chia buồn tang gia hiếu quyến.

ABN/TX