Tin buồn từ An Bằng.  Mệ Trương Thị Tha, pháp danh Nguyên Vịnh, vừa qua đời tại Việt Nam.  Hưởng thọ 78 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình tang quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc bào tin.

Vợ, mẹ, bà của chúng tôi là:

Cố Phật Tử Trương Thị Tha
Pháp danh Nguyên Vịnh

Sinh năm 1943 (Quý Mùi), đã từ trần vào lúc 18h20 ngày 10-12-20, nhằm ngày 26 tháng 10 năm Canh Tý.

Hưởng Thọ: 78 Tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 27 tháng 10 đếng ngày 02 tháng 11 năm Canh Tý).  An táng vào lúc 12h00 ngày 15 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 02 tháng 11 năm Canh Tý) tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối có điề gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 11-12-2020 (27-10-Canh Tý)

 • 18h00 Lễ Sám Hối
 • 22h30 Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 23h30 Lễ Trị Quan Nhập Liệm, Lễ Bạch Phật Khai Kinh – Phục Hồn Thành Phục

Ngày 12-12-2020 (28-10-Canh Tý)

 • 07h00 Lễ Cáo Tổ
 • 08h00 Tiếp Đón Quan Khách
 • 10h00 Lễ Cúng Ngọ Tiến Linh
 • 16h00 Lễ Tiến Linh

Ngày 13-12-2020 (29-10-Canh Tý)

 • 05h00 Cúng Trà
 • 07h00 Tiếp Đón Quan Khách
 • 10h00 Cúng Ngọ Tiến Linh
 • 16h00 Tiến Linh

Ngày 14-12-2020 (01-11-Canh Tý)

 • 05h00 Cúng Trà
 • 07h00 Tiếp Đón Quan Khách
 • 10h00 Cúng Ngọ Tiến Linh
 • 13h00 KHPG An Bằng Phúng Điếu
 • 15h00 Lễ Cúng Thí Thực
 • 16h00 Tịch Điện, Dâng Hoa Báo Hiếu – Thuyết Pháp Độ Linh
 • 17h00 Đại Lễ Cầu Siêu Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 15-12-2020 (02-11-Canh Tý)

 • 05h00 Cúng Trà
 • 07h00 Tiếp Đón Quan Khách
 • 10h30 Khiển Điện, Triệt Linh Sàn, Di Quan
 • 12h00 An Táng
 • 13h00 Vãng Khusch An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh, Sự Hoàn

Tang Gia Đồng Kính Báo

 • Chồng: Phan Nguyễn Văn Tiếu
 • Hiếu Trưởng Nam: Phan Nguyễn Văn Xoa, vợ Đạo Thị Thu Hạnh, và các con
 • Hiếu Nam: Phan Nguyễn Văn Khoa, vợ Lê Thị Kim Chương, và các con
 • Hiếu Nam: Phan Nguyễn Văn A, vợ Đình Thị Phụng và các con
 • Hiếu Nữ: Phan Nguyễn Thị Gái, chồng Nguyễn Song, và các con
 • Hiếu Nữ: Phan Nguyễn Thị Huệ, chồng Nguyễn Bình, và các con
 • Hiếu Nữ: Phan Nguyễn Thị Hiền, chồng Trương Khoa, và các con
 • Hiếu Nữ: Phan Nguyễn Thị Hồng, chồng Vũ Thái, và các con
 • Đích Tôn: Phan Nguyễn Minh An

Đại diện Anbangnews có viếng thăm linh cữu của mệ và có lời chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Vịnh sớm vãng sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Tin: Anbangnews Việt Nam, Văn Thanh An, Sơn Trần, Tý Hoàng