ABN xin đưa tin.  Mệ Trương Thị Thiện, pháp danh Nguyên Hạnh vừa qua đời tại An Bằng.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, mẹ, bà, cố của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Trương Thị Thiện
Pháp danh: Nguyên Hạnh

Sinh năm Kỷ Sửu 1949, do tuổi già và lâm bệnh, mặc dù gia đình đã cố gắng chạy chữa, nhưng không qua khỏi luật vô thường, đã từ trần vào lúc 05 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm Canh Tý.

Hưởng thọ: 72 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 26 đến ngà 30 tháng 5 năm Canh Tý.  An táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Định Hải – An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang quyến đồng kính cáo.

  • Con trai: Lê Văn Minh
  • Con gái: Lê Thị Hương
  • Con gái: Lê Thị Gái
  • Con rể: Phạm Hiệp
  • Con rể: Pham Đức
  • Con dâu: Văn Thị Hương
  • Đích Tôn Lê Văn Thanh Quyền

Đại diện anbangnews có đến phúng điếu và chia buồn với tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Hạnh tiêu diêu miền cực lạc.

Tin & Hình: phóng viên anbangnews VN.