10/24/2015

 Tin buồn từ An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Mệ Matta Trương Thị Tờn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1937, đã từ trần vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2015 (nhằm ngày 07 tháng 09 năm Ất Mùi).  Hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2015.  Lễ di quan vào lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2015.

Linh cửu được an táng tại nghĩa trang An Bằng, Vinh An.

Đại diện anbangnews có viếng thăm và đưa tiễn Mệ vễ cõi vĩnh hằng.

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.