Nhạc và Lời: VĂN DUY TÙNG Tiếng hát: Văn Duy Tùng và Tốp ca Nữ