Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng.
Mệ Văn Thị Ba(Con ).
Pháp danh Nguyên Hảo.
Sinh năm 1931 ( Tân Mùi ).
Thường trú tại thôn An Mỹ-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 15/10/2022(20/9/ND).
Hưởng thượng thọ 92 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn An Mỹ-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 17/10/2022(22/9/ND) đến 20 giờ, ngày 18/10/2022(23/9/ND).
Lễ di quan vào lúc 7 giờ và an táng lúc 9 giờ cùng ngày 19/10/2022(24/9/ND).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Hồ Văn Lạng cùng các con trai, gái,dâu, rể,cháu,chắc nội ,ngoại:
Hiếu trưởng nam: Hồ Văn Ngãn- Phạm Thị Đợi.
Hiếu nam: Hồ Văn Sự-Văn Thị Hằng.
Hồ Văn Hùng-Nguyễn Thị Hảo.
Hồ Văn Hà-Tôn Nữ Mỹ Phước .
Hồ Văn Là-Văn Thị Thuỷ.
Hiếu nữ: Hồ Thị Lự
Hồ Thị Lệ-Văn Công Kỷ
Đích tôn: Hồ Văn Hoà cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Hào sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin và hình: Thanh An, Sơn Trần, Linh Nhật Văn.