8/18/2015

 Tin từ An Bằng, Việt Nam

Anbangnews xin đưa tin:

Mệ Văn Thị Bông, pháp danh Nguyên Đăng, quê quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế, sinh năm Canh Ngọ 1930, đã từ trần váo lúc 3 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 3 tháng 7 năm Ất Mùi), hưởng thọ 86 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 năm Ất Mùi.  Lễ an táng voà lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm Ất Mùi, tại nghĩa trang An Bằng.

Đại diện anbangnews có viếng thăm linh cữu của Mệ.  Nguyện cầu hương linh Mệ sớm về cõi Phật.  Thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

 

Hình/Tin:ABN/LV