Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.
Mệ Văn Thị Con
Pháp danh Quảng Duyên
Sinh năm 1938( Mậu Dần )
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 12 giờ 40 phút, ngày 27/10//023(13/9/QM)
Hưởng thọ 86 tuổi


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng
Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, 28/10/2023(15/9/QM) đến 20 giờ , ngày 01/11/2023(18/9/QM)
Lễ di quan vào lúc 5 giờ và an táng lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày 02/11/2023(19/9/QM) tại nghĩa trang quê nhà An Bằng -Vinh An.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến các gia đình:
Trưởng Nam : Hồ Văn Giống
Hiếu Hôn : Văn Thị Thêm
Hiếu Tử : Hồ Văn Công
Hồ Văn Bồng – Trần Thị Bảo Vân
Hồ Văn Bông- vợ Nguyễn Thị Thêm
Hiếu Nữ: Hồ Thị Xuân
Hồ Thị Hồng
Đích Tôn : Hồ Văn Tấn- Nguyễn Thị Kim Trang cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Quảng Duyên sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin : Thanh An, Lại Nhật Tường.