Tin buồn từ Trung Định Hải -An Bằng.
Mệ Văn Thị Dẫn.
Pháp danh Nguyên Tiếp.
Sinh năm 1934( Giáp Tuất).
Thường trú tại thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 6 giờ, ngày 23/12/2022(01/12/ND).
Hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 24/12/2022(02/12/ND) đến 8 giờ, ngày 28/12/2022(06/12/ND).
Lễ di quan vào lúc 10 giờ và an táng lúc 11 giờ cùng ngày 28/12/2022(06/12/ND) tại nghĩa trang quê nhà.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Ánh-Trương Thị Đợi.

Hiếu nam: Nguyễn Văn Đạo-Đặng Thị Hường.

       Nguyễn Văn Thái-Nguyễn Thị Hồng.

       Nguyễn Văn Phái-Nguyễn Thị Thu Thanh.

Hiếu nữ: Nguyễn Thị Gái-Nguyễn Quảng.

                 Nguyễn Thị Hằng-Đoàn Cư.

Đích tôn:Nguyễn Văn Cường cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Tiếp sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin: Thanh An, Sơn Trần, Linh Nhật Văn.