Tin buồn từ Bắc Thượng – An Bằng
Mệ Văn Thị Diệm                                                                                                                        Pháp danh:Quảng Định
Sinh Năm : Mậu Thìn(1927), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu, đã từ trần vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2018 (Nhằm Ngày 30 tháng 2 năm Mậu Tuất).

Hưởng thọ 91 tuổi.                                                                

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 16/4/2018 (01/3/Mậu Tuất) đến 20 giờ, ngày 18/4/2018 (03/3/Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ, ngày 19/4/2018 (04/3/Mậu Tuất).                                             

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến hiếu thứ nam Văn Công Duy và đích tôn Văn Công Dũng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Quảng  Định    sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin: Nhóm phóng viên Anbangnews tại quê nhà